Kto sme?

Malá ale dravá agentúra, ktorá má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti public relations a médií.

Kľúčovými sú  pre nás vzťahy s médiami – jeden z najdôležitejších nástrojov public relations. Kompletná príprava tlačových správ a ich distribúcia do médií, organizácia tlačových konferencií, pracovných stretnutí s novinármi a ich komplexné vyhodnotenie. To sú služby, ktoré u nás spolu so špecifickými požiadavkami klienta kladieme na prvé miesto.