Čo ponúkame?

Našim klientom ponúkame kompletný „tlačovkový“ servis. Od napísania tlačovej správy a jej­ umiestnenia do médií, cez kompletnú organizáciu tlačových konferencií až po ich vyhodnotenie.

Tlačové správy

Kompletná tvorba profesionálnych tlačových správ presne podľa požiadaviek klienta. Obsahové, štylistické a grafické spracovanie tlačových správ a ich následná distribúcia do vybraných médií. Vypracovanie špecifického mediaplánu presne pre potreby klienta a konkrétnej tlačovej správy. Recalling médií. Monitoring umiestnenia tlačovej správy v médiách, vyhodnotenie komunikácie.

PR články

Tvorba PR článkov na akékoľvek témy; ich obsahové, štylistické a grafické spracovanie. Následné zostavenie účinného mediamixu pre publikovanie PR článkov, nákup mediálneho priestoru pre PR články.

Tlačové konferencie

Organizačné a produkčné zabezpečenie tlačovej konferencie na mieru. Zabezpečenie účasti relevantných médií; kompletná príprava podkladových materiálov a press-kitov; moderovanie tlačovej konferencie; monitoring priebehu tlačovej konferencie ako aj následných mediálnych výstupov týkajúcich sa priamo tlačovej konferencie. Celkové vyhodnotenie úspešnosti tlačovej konferencie – analýza a ďalšie odporúčania.