Tlačové správy, PR články, tlačové konferencie

Tlačové správy

Kompletná tvorba profesionálnych tlačových správ presne podľa požiadaviek klienta.

Tlačové konferencie

Organizačné a produkčné zabezpečenie tlačovej konferencie na mieru.

PR články

Tvorba PR článkov na akékoľvek témy; ich obsahové, štylistické a grafické spracovanie.